SIKKERHET
 • 5 stjerner i EuroNCAP

  Den helt nye Outback fikk maksimale 5-stjerner i kollisjonstesten utført av EuroNCAP (European New Car Assessment Program)

 • Ring-formet sikkerhetsbur

  Den helt nye Outback har et sikkerhetskarosseri bygget opp som et beskyttende sikkerhetsbur
  med et sterkt og energiopptagende rammeverk. Dette rammeverket omfatter tak, dørstolper og gulv, og som ved et uhell er klart til å fordele kollisjonskreftene rundt kupéen for å skåne deg og dine passasjerer.

 • Full oversikt

  På den helt nye Outback er A-stolpen flyttet fremover og gjort smalere, for å bedre sikten og redusere blindsonen. Sidespeilene er plassert litt ned på sidedørene, og sidevinduene foran har bedret sikt og redusert blindsonen på skrå forover.

 • Vehicle Dynamics Control System

  Vehicle Dynamics Control System overvåker og analyserer om bilen følger førerens ideelle kjørelinje via en rekke sensorer. Hvis et hjul mister veigrepet, eller for høy hastighet skyver bilen ut av førerens ideelle kjørelinje, vil Vehicle Dynamics Control-systemet styre kraftfordelingen for firehjulsdriften, motoreffekten samt bremsene på hvert enkelt hjul for å hjelpe føreren til å holde bilen på den ideelle kjørelinjen

 • Active Torque Vectoring

  Under kjøring i svinger, vil Active Torque Vectoring hjelpe deg gjennom svingen. Systemet benytter bremsene på det indre hjulet, og distribuerer mindre kraft til dette samt fordeler mer av motorkreftene til det ytre hjulet. Active Torque Vectoring hjelper deg i å komme gjennom svingen med full kontroll. I kombinasjon med Vehicle Dynamics Control, hjelper disse systemene deg å unngå uhell, og gir deg en god følelse av trygghet.

 • Avansert sikkerhetspakke

  For økt bevissthet og synlighet, har nye Outback en avansert sikkerhetspakke med to innovative funksjoner - fjernlysassistanse (HBA) og Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD). HBA kan automatisk skifte mellom nær- og fjernlys avhengig av bl.a. hastighet og møtende trafikk. Dette bedrer sikten for deg og for møtende trafikk. SRVD benytter sensorer plassert på bilens bakre hjørner, og varsler deg om biler i blindsonen for tryggere filskifte, eller gir varsel om kryssende trafikk ved rygging.

 • Kollisjonsputer og sikkerhetsbelter

  Kollisjonsputer foran og sidekollisjonsputer er standard for fører og forsetepassasjer i tillegg til
  sidekollisjonsgardiner som dekker de fremre og bakre sidevinduene. På førersiden er det også en knekollisjonspute som beskytter knærne til føreren ved en frontkollisjon.

 • En tryggere kupe

  Den helt nye Outback gir ytterligere beskyttelse ved at den flate BOXER-motoren og girkassen ved en frontkollisjon, vil gli inn under bilen for best mulig beskyttelse av deg og dine i kupéen.

 • Adaptive Cruise Control

  EyeSight omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran, justerer Adaptiv Cruise Control hastigheten for å holde en gitt avstand til dette kjøretøyet. Dette gjøres ved at EyeSight kontinuerlig overvåker avstanden og forskjellen på hastigheten mellom deg og bilen foran. EyeSight justerer motor, girkasse og bremsene for å holde hastigheten i takt med trafikkflyten i hastigheter fra 0 til 180 km/t. Adaptiv Cruise Control er utviklet for bruk på landevei og motorvei, og kontrolleres av EyeSights to fargekameraer som også kan gjenkjenne bremselysene på bilen foran deg. Adaptiv Cruise Control gir deg økt komfort og høyere sikkerhet på veien.

 • Filskifte- og vinglevarseler

  Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at du er i ferd med å forlate ditt kjørefelt. Ved tretthet har ofte føreren en tendens til å “vingle” litt i sitt kjørefelt. Vinglevarsleren vil da gi en varsling med lyd og en blinkende varsellampe for å gjøre føreren oppmerksom på at denne kjøremåten kan være farefull. Vinglevarsleren aktiveres i hastigheter fra 60 km/t.

 • Startvarsler

  Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys.

 • Autobrems

  Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen*3 deg med et lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må bremse. Om du ikke bremser kan systemet automatisk aktivere bremsene for å redusere skadene ved en kollisjon, eller om mulig, unngå en kollisjon. Hvis du foretar en unnamanøver for å unngå en kollisjon, kan Autobrems-funksjonen gripe inn og hjelpe deg med å svinge mer for å unngå en påkjørsel av kjøretøyet eller hindringen foran deg.

 • Gasspedal-kontroll

  Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten for å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller kjøretøyet foran deg.

 • Styreassistanse

  Når EyeSight oppdager muligheten for en påkjørsel av bilen foran, vil Styreassistansen ved en unnamanøver hjelpe deg å svinge mer for å unngå en kollisjon.


*1 EyeSight bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring.Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight.
*2 EyeSight gjenkjenner kun objekter med en høyde på minst 1 meter over bakken, derfor blir blant annet barn som lavere enn 1 meter ikke gjenkjent. Det kan være forhold der gjenkjenning ikke er mulig.
*3 Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.