Forester

Alltid Symmetrisk Firehjulsdrift

Nå med EyeSight førerassistansesystem

Verdensledende førerassistanseteknologi

Sikkerhet er en av Subaru sine viktigste kjerneverdier og derfor har vi gjennom 28 år utviklet førerassistansesystemet EyeSight*1 som hjelper til deg å forebygge kollisjon, om du et øyeblikk skulle være uoppmerksom. Som et ekstra par øyne på veien, bruker Eyesight to stereokameraer som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket bildegjenkjenning, på nesten samme måte som


Adaptiv Cruise Control

Adaptiv Cruise Control

EyeSight omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran, justerer Adaptiv Cruise Control hastigheten for å holde en gitt avstand til dette kjøretøyet...

Filskifte- og vinglevarsler

Filskifte- og vinglevarsler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at du er i ferd med å forlate ditt kjørefelt...

Startvarsler

Startvarsler

Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys. *Når bilen din har stanset på grunn av at bilen foran har stanset, vil den automatiske bremsefunksjonen straks bli avbrutt, og bilen vil gradvis begynne å krypkjøre. Husk at du må trå inn bremsepedalen for å stoppe bilen helt.

Filholderassistanse

Filholderassistanse

Ved kjøring på motorvei eller lignende kan filholder-funksjonen observere veioppmerking med et stereokamera som oppdager når bilen begynner å bevege seg ut av kjørefeltet. Med en hastighet på ca. 60 km/t eller mer, hjelper filholder-funksjonen med styringen for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner.

Autobrems

Autobrems

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen*2 deg med et lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må bremse. Om du ikke bremser kan systemet automatisk aktivere bremsene for å redusere skadene ved en kollisjon, eller om mulig, unngå en kollisjon.

6. Gasspedal-kontroll

6. Gasspedal-kontroll

Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten for å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller kjøretøyet foran deg.

* Klikk her for å se bemerkning

*1 EyeSight kommer på Forester 2018-modell og bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring.Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight. *2 Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.