Levorg

En robust Sports Tourer fra Subaru

Med EyeSight Førerassistansesystem

EyeSight - Førerassistansesystem

Verdensledende Førerassistanseteknologi

Nye Levorg kommer nå med EyeSight - Førerassistansesystem. Subaru er opptatt av TOTALSIKKERHET, og en viktig del av dette er forebyggende sikkerhet og systemer som hjelper til for å sikre at en ulykke ikke skjer. Det er derfor Subaru har utviklet EyeSight*(1), Subarus banebrytende førerassistansesystem. Som et ekstra par øyne på veien, bruker EyeSight to stereokameraer som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket bildegjenkjenning, på nesten samme måte som det menneskelige øyet.

Ved hjelp av bilder fra begge kameraene kan man nøyaktig bestemme formen, hastigheten og avstanden til et objekt foran. Systemet oppdager ikke bare biler, men også motorsykler, sykler og fotgjengere.*(2) Når EyeSight oppdager en sannsynlig fare for en kollisjon, advarer det føreren samt hjelper også til med å aktivere bremsene om nødvendig - alt for å hjelpe føreren i å unngå kollisjon.

Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control

EyeSight*(1)omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran...

Filskifte- og vinglevarseler

Filskifte- og vinglevarseler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende...

Startvarsler

Startvarsler

Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys.

Filskifte-kontroll

Filskifte-kontroll

Ved kjøring på motorveier eller lignende kan filskifte-funksjonen observere vegoppmerkning med et steriokamera som oppdager når bilen begynner å bevege seg ut av kjørefeltet. Med en hastighet på ca. 65 km/t eller mer, hjelper filskifte-funksjonen med rattet for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner.

Autobrems<sup>*(3)</sup>

Autobrems*(3)

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen deg med et lydsignal og...

Gasspedal-kontroll

Gasspedal-kontroll

Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten for å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller kjøretøyet foran deg.

EyeSight Førerassistanse Monitor

EyeSight Førerassistanse Monitor

En skjerm som forbinder driftstatus og advarsler fra EyeSight , blir projisert til frontruten ved hjelp av LEDs. Dette for å redusere førerens øyebevegelser fra veien ved kjøring.

* Klikk her for å se bemerkning

*(1) EyeSight bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring.Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight.

*(2) EyeSight gjenkjenner kun objekter med en høyde på minst 1 meter over bakken, derfor blir blant annet barn som lavere enn 1 meter ikke gjenkjent. Det kan være forhold der gjenkjenning ikke er mulig.

*(3) Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.