Om Subaru Norge AS

Firmaet er en av pionèrene innen norsk bilbransje og ble stiftet 9.april 1940. I krigsårene ble det lite bilsalg, men firmaet leverte bl.a. vedgassgeneratorer til laste- og personbiler.
Bilsalget kom først i gang i 1950 da tidligere Autoindustri as (nå Subaru Norge AS) fikk representasjonen for Saab.

I 1975 kom Subaru agenturet i hus og firmaet har nå representert Subaru i 40 år. Subaru Norge AS har også under tiden hatt egen anleggsmaskinavdeling og representert en rekke bilmerker gjennom tidene.

Subaru Norge AS er idag en importbedrift med Subaru som eneagentur, og har i tillegg eierinteresser i flere forhandlerbedrifter.

Subaru Norge AS har et meget godt utbygget delelager plassert på Skytta like utenfor Oslo. Subaru Norge AS har 30 ansatte som ivaretar kundenes og forhandlernes interesser samt driver en utstrakt opplæringsvirksomhet overfor forhandlernettet både på salgs- og ettermarkedssiden.