Service

Subaru er kjent for sin meget gode kvalitet og høye driftssikkerhet, men som de fleste andre mekaniske innretninger er det behov for ettersyn eller service etter gitte intervaller.
Det er hos Subaru-forhandleren at bilen sikres fullgod service etter fabrikkens anvisninger. Det er også hos disse man er garantert at det brukes Subaru originale reservedeler, samt at service og reparasjoner utføres av spesialutdannede Subaru-mekanikere.

Serviceintervallene for Subaru :

Serviceettersyn en gang i året eller hver 15.000 km, det som inntreffer først - kilometer eller år.

Kontroll av lakk og understell:

En årlig kontroll uavhengig av kjørelengde.