Subaru XV Hybrid

Overlegen på veigrep

Med EyeSight førerassistansesystem

* Photo is from the Impreza Sedan model.

EyeSight

Verdensledende førerassistanseteknologi

Den helt nye Subaru XV Hybrid kommer med EyeSight - Førerassistansesystem. Subaru er opptatt av TOTALSIKKERHET, og en viktig del av dette er forebyggende sikkerhet og systemer som hjelper til for å sikre at en ulykke ikke skjer. Det er derfor Subaru har utviklet EyeSight*1, Subaru sitt banebrytende førerassistansesystem. Som et ekstra par øyne på veien, bruker Eyesight to stereokameraer som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket

bildegjenkjenning, på nesten samme måte som det menneskelige øyet. Ved hjelp av bilder fra begge kameraene kan man nøyaktig bestemme formen, hastigheten og avstanden til et objekt foran. Systemet oppdager ikke bare biler, men også motorsykler, sykler og fotgjengere*2. Når EyeSight oppdager en sannsynlig fare for en kollisjon, advarer det føreren samt hjelper også til med å aktivere bremsene om nødvendig - alt for å hjelpe føreren i å unngå en kollisjon.

Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control

EyeSight*1 omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran, justerer Adaptiv Cruise Control hastigheten for å...

Filskifte og vinglevarsler

Filskifte og vinglevarsler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende varsellys som gjør...

Startvarsler

Startvarsler

Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys.

Autobrems<sup>*2</sup>

Autobrems*2

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen*2 deg med et lydsignal og et varsellys på dashbordet om...

Gasspedal-Kontroll

Gasspedal-Kontroll

Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og...

Filskifte-kontroll

Filskifte-kontroll

Ved kjøring på motorveier eller lignende kan filskifte-funksjonen observere vegoppmerkning med et steriokamera som oppdager når bilen begynner å bevege seg ut av kjørefeltet. Med en hastighet på ca. 65 km/t eller mer, hjelper filskifte-funksjonen med rattet for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner.

* Klikk her for å se bemerkning

*1 EyeSight bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight.

*2 Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.